Yom Messenger

Yom Messenger ; Scada uygulamsı esnasında oluşabilecek tüm durumları SMS, Mail göndererek veya SQL veritabanına göndererek kullanıcıyı gerçek zamanlı bilgilendiren bir platformdur.