Yom Merkezi Data Toplama Programı

Tek merkezden Monitoring, Report Event, Alarm Kontrol ve daha fazlası