Yom NetGrid

Substation/Trafo Merkezinde oluşan tüm verileri; OPC Client, Modbus RTU, Modbus, 101, 104 protokolleri aracılığı alır.
İstenilen periyotlarda kayıt yapar ve istenilen zamanda oluşan raporu, istenilen mail adreslerine veya FTP sunucu merkezine gönderir.
Aynı anda YomNetGrid programı 10 larca farklı konfigürasyonlarla çalışabilir.
İstenildiği kadar kullanıcı mail adresi eklenebilir.
Raporu her kişinin mail hesabına gönderir.
Gönderilen raporları istenirse sıkıştırma yapılabilir.
İstenirse sıkıştırmanın tipi değiştirilebilir. Örnek *.zip, *.rar, *.arj vb.
Raporu istenilen FTP sunucuya gönderir.


NOT: TEIAŞ şartnamesine tam uyumludur.